Παραπομπή APA

Μποσκίδης Ι. (2005). Μετρήσεις παροχών και ποιότητας απορροής στην λεκάνη του κεντρικού αγωγού ομβρίων της Ξάνθης. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Μποσκίδης Ι. Μετρήσεις παροχών και ποιότητας απορροής στην λεκάνη του κεντρικού αγωγού ομβρίων της Ξάνθης. Ξάνθη, 2005.

Παραπομπή MLA

Μποσκίδης Ι. Μετρήσεις παροχών και ποιότητας απορροής στην λεκάνη του κεντρικού αγωγού ομβρίων της Ξάνθης. Ξάνθη, 2005.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.