Αποχέτευση περιοχής Χανίων-Κολυμβαρίου Τμήμα Δήμου Νέας Κυδωνίας-Μάλεμε

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παυλάκης Π., Καλογερής Ν., Καλογεράκης Δ., Γεωργιάδης Ι., Βουρδουμπάς Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νομαρχιακό Ταμείο Χανίων
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 1989
Όνομα μέρους:Τεχνική έκθεση (τ.1)
Υδραυλικοί υπολογισμοί (τ.2)
Προμέτρηση - Τιμολόγιο - Προυπολογισμοί (τ.3)
Έκθεση εμπειρογνώμονος (τ.4)
Ηλεκτρομηχανολογικά (αντλιοστάσια) (τ.5)
Προκαταρκτική μελέτη εγκαταστάσεως καθαρισμού λημάτων (τ.6)
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:6 τ. ; πολλ. αρ. (τ.1) ; 72σ. (τ.2) ; 17σ. (τ.3) ; 110σ. (τ.4) ; 50σ. (τ.5) ; 52σ. (τ.6) : εικ., πίν., σχ. + 21 σχέδια
Κωδικός DEWEY:628.21 - (Αποχετευτικά δίκτυα:Υγειονομική μηχανική)
628.2 - (Αποχέτευση και λύματα:Υγειονομική μηχανική)
363.7 - (Περιβάλλον)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)