Αποχέτευση περιοχής Χανίων-Κολυμβαρίου Τμήμα Δήμου Νέας Κυδωνίας-Μάλεμε

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παυλάκης Π., Καλογερής Ν., Καλογεράκης Δ., Γεωργιάδης Ι., Βουρδουμπάς Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νομαρχιακό Ταμείο Χανίων
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 1989
Όνομα μέρους:Τεχνική έκθεση (τ.1)
Υδραυλικοί υπολογισμοί (τ.2)
Προμέτρηση - Τιμολόγιο - Προυπολογισμοί (τ.3)
Έκθεση εμπειρογνώμονος (τ.4)
Ηλεκτρομηχανολογικά (αντλιοστάσια) (τ.5)
Προκαταρκτική μελέτη εγκαταστάσεως καθαρισμού λημάτων (τ.6)
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Παρόμοια τεκμήρια