Επιλογή βέλτιστης μεθόδου διάθεσης και αξιοποιήσης απορριμμάτων Βορείου Αξονα Ν. Χανίων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Παρισάκης Γ., Σκορδίλης Αδαμάντιος Δ., Αδριανόπουλος Α., Λώλος Θ.
Συλλογικό Έργο: ΕΜΠ - Εργ. Αναλυτικής Χημείας, Δήμος Χανίων
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1991
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.445 Π