Μελέτη μεταφορών επικίνδυνων φορτίων μέσω των οδικών δικτύων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ντάφλος Αλέξανδρος, Ζαπουνίδου Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.17 ΝΤΑ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη