Μελέτη μεταφορών επικίνδυνων φορτίων μέσω των οδικών δικτύων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ντάφλος Αλέξανδρος, Ζαπουνίδου Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Χημικών Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2004
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Φυσική περιγραφή:156 σ. : Πιν.,σχ.
Κωδικός DEWEY:363.17 - (Μεταφορά φορτίων:Επικίνδυνα υλικά:Δημόσια ασφάλεια)
DEWEY Γενικού θέματος:388 - (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ)