Συστήματα ύδρευσης δήμων και κοινοτήτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Τσιπήρας Ιωάννης Β.
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ιωάννινα , 1996
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:157σ. : πιν.,σχ.
Βιβλιογραφία:βιβλγρ.: σ.157
Κωδικός DEWEY:628.14 - (Υδραυλικά συστήματα:Υγειονομική μηχανική)
628.1 - (Υδρευση:Υγειονομική Μηχανική)
352.91 - (Υδρευση:Δημοτική Επιχείρηση Κοινής Ωφέλειας)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)