Παραπομπή APA

Krasnoshchekov E., & Σαμουρκασίδης Α. Ασκήσεις μετάδοσης θερμότητας. [χ.τ.]: Πλαίσιο Εκδοτική Εταιρεία.

Παραπομπή Chicago Style

Krasnoshchekov E., and Σαμουρκασίδης Α. Ασκήσεις μετάδοσης θερμότητας. [χ.τ.]: Πλαίσιο Εκδοτική Εταιρεία.

Παραπομπή MLA

Krasnoshchekov E., and Σαμουρκασίδης Α. Ασκήσεις μετάδοσης θερμότητας. [χ.τ.]: Πλαίσιο Εκδοτική Εταιρεία.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.