Διατύπωση προτάσεων για την τροποποίηση της Κ.Υ.Α. αρ. 6919 (ΦΕΚ 248/Δ΄/5.3.2004) Προστασία των λιμνών Κορώνειας - Βόλβης - Μακεδονικών Τεμπών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κουσιδώνης Χρήστος, Σεγκούνη Μαγδαλινή, Μιχαλοπούλου Χαρούλα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσσαλονίκη , 2005
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Λίμνες
Υγρότοποι
Διαχείριση
Προστασία Περιβάλλοντος
Νομοθεσία
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο