Συνδυασμός δορυφορικών εικόνων IKONOS-2 υψηλής χωρικής ανάλυσης με GPS και χαρτογραφικά δεδομένα σε εφαρμογές αστικών περιοχών

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπούσιος Νικόλαος, Τσολακίδης Ιωάννης
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Τμ. ΑΤΜ - Τομ.Κτηματολογίου Φωτογραμμετρίας & Χαρτογραφίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2003
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ