Περιγραφή τεκμηρίου:Για τα πρακτικά του συνεδρίου βλέπε Μ 2153
Φυσική περιγραφή:125 σ.
DEWEY Γενικού θέματος:600 - (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)