Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των ελλήνων μηχανικών (2006 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και ο ρόλος των ελλήνων μηχανικών Αθήνα), ΤΕΕ - Τμ. Επιστημ. & Αναπτυξιακού Εργου - Γρ. Βιομηχανίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Λέξη-Κλειδί:Επιχειρήσεις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Αναπτυξιακός Σχεδιασμός
Μηχανικοί
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο