Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής (2006 : Αθήνα)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής Πρακτικά, ΤΕΕ, Ενωση Μηχανικών Επιστημόνων Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2006
Λέξη-Κλειδί:Τηλεπικοινωνίες
Οπτικές Ινες
Γενική θεματική ενότητα:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2101
Μ 2125