Ιωάννινα Πρόγραμμα και σχέδιο για την ανάπτυξη της πόλης (τελική μελέτη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Γραφείο Δοξιάδη, Υπουργείον Συντονισμού - Δ/νσις Επεξεργασίας Προγράμματος
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: [χ.τ.] , 1966
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΕΕ-Ηπείρου - Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων

Ταξιθετικός Αριθμός: 307 Ι