Ανάδειξη και αποκατάσταση ιστορικού διατηρητέου κάστρου Κουλές Ασκύφου Στάδιο 1 - Στάδιο 2

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κακάρογλου Ι., Μαλινδρέτου Μαργαρίτα, Κουκλάκης Ελευθέριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης - ΟΑΔΥΚ
Κατηγορία Υλικού: Μελέτη
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 1994
Όνομα μέρους:Προκαταρκτική μελέτη νέων χρήσεων (τ.1)
Τεχνική έκθεση (τ.2)
Προμελέτη - Οριστική Μελέτη - Τεχνική Έκθεση (τ.3)
Μελέτη θερμομόνωσης (τ.4)
Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (τ.5)
Στατική μελέτη (τ.6)
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: 721.0288 Κ