Λιθόρριπτα φράγματα με ανάντη πλάκα σκυροδέματος: Συμπεριφορά αναχώματος συναρτήσει του σχήματος της κοιλάδος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ντζόιδου Μαρία
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Πολιτικών Μηχανικών - Τομ. Υδατικών Πόρων, Υδραυλικών & Θαλάσσιων Έργων
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2000
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 627.8 Ν
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη