Διπλή ζεύξη Μαλιακού Κόλπου (2005 : Βόλος) πρακτικά

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διπλή ξεύξη Μαλιακού Κόλπου πρακτικά, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας, Παν. Θεσσαλίας, ΤΕΕ - Τμ. Μαγνησίας
Κατηγορία Υλικού: Ημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Βόλος , 2005
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Γέφυρες
Πλωτές Κατασκευές
Οδικά Εργα
Οδικό Δίκτυο
Χερσαίες Μεταφορές
Κυκλοφοριακός Φόρτος
Γεφυροποιία
Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο