Μετρήσεις ατμοσφαιρικών ρύπων σε εσωτερικούς χώρους με τη χρήση παθητικών δειγματοληπτών (passive samplers) ανάπτυξη της τεχνικής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Χαχάμη-Χαλιώτη Σ.-Ε.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος - Εργ.Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης & Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2005
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ