Παραπομπή APA

Καμπανού Α. (2006). Διαχείριση αποβλήτων οικοδομικών εργασιών: περίπτωση Εκτενεπόλ. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Καμπανού Α. Διαχείριση αποβλήτων οικοδομικών εργασιών: περίπτωση Εκτενεπόλ. Ξάνθη, 2006.

Παραπομπή MLA

Καμπανού Α. Διαχείριση αποβλήτων οικοδομικών εργασιών: περίπτωση Εκτενεπόλ. Ξάνθη, 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.