Η διεπιστημονική προσέγγιση της ανάπτυξης (1ο:1988:Αθήνα) Διαπανεπιστημιακό διεπιστημονικό συνέδριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διαπανεπιστημιακό διεπιστημονικό συνέδριο, ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση , 1990
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΑΦΟΡΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9 Δ

ΤΕΕ-Θράκης - Βιβλιοθήκη Κομοτηνής

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9 Δ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 307 ΔΙΕ
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη

ΤΕΕ-Μαγνησίας - Βιβλιοθήκη Βόλου

Ταξιθετικός Αριθμός: 338.9 Δ
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη