Η διεπιστημονική προσέγγιση της ανάπτυξης (1ο:1988:Αθήνα) Διαπανεπιστημιακό διεπιστημονικό συνέδριο

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Διαπανεπιστημιακό διεπιστημονικό συνέδριο, ΕΜΠ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα : Εκδόσεις Παπαζήση , 1990
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΔΙΑΦΟΡΑ