Παραπομπή APA

Μπούτουρα Χ. (1987). Αυτοματοποιημένος βασικός εθνικός χάρτης 1:5000 - 1:10 000: Πρωτογενείς και παράγωγες χαρτογραφικές διαδικασίες και προδιαγραφές. Θεσσαλονίκη.

Παραπομπή Chicago Style

Μπούτουρα Χ. Αυτοματοποιημένος βασικός εθνικός χάρτης 1:5000 - 1:10 000: Πρωτογενείς και παράγωγες χαρτογραφικές διαδικασίες και προδιαγραφές. Θεσσαλονίκη, 1987.

Παραπομπή MLA

Μπούτουρα Χ. Αυτοματοποιημένος βασικός εθνικός χάρτης 1:5000 - 1:10 000: Πρωτογενείς και παράγωγες χαρτογραφικές διαδικασίες και προδιαγραφές. Θεσσαλονίκη, 1987.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.