Αυτοματοποιημένος βασικός εθνικός χάρτης 1:5000 - 1:10 000 Πρωτογενείς και παράγωγες χαρτογραφικές διαδικασίες και προδιαγραφές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπούτουρα Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1987
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Φυσική περιγραφή:294σ. : διαγρ., πίν., σχ., χαρτ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 288-293
Κωδικός DEWEY:526.8 - (Χαρτογράφηση:Εργα τοπογράφου μηχανικού)
DEWEY Γενικού θέματος:526 - (ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ)