Αυτοματοποιημένος βασικός εθνικός χάρτης 1:5000 - 1:10 000 Πρωτογενείς και παράγωγες χαρτογραφικές διαδικασίες και προδιαγραφές

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μπούτουρα Χ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διδακτορική Διατριβή
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1987
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Παρόμοια τεκμήρια