Κανονισμός ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας ΚΟΧΕΕ

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΥΠΕΧΩΔΕ
Κατηγορία Υλικού: Βιβλίο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2000
Όνομα μέρους:Γενική προσέγγιση (τ.1)
Ενεργειακές απαιτήσεις και όρια (τ.2)
Μέθοδοι υπολογισμού (τ.3)
Ενεργειακή μελέτη και πιστοποίηση (τ.4)
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: 333.794 Κ