Μνημόνιο πάνω στις διαλέξεις του τομέα εδαφομηχανικής και θεμελιώσεων (1984:Χανιά)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Κοτζιάς Π., Σταματόπουλος Αρης
Συλλογικό Έργο: Μορφωτικό σεμινάριο γεωτεχνικής μηχανικής, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Χανιά , 1984
Πηγή:Μορφωτικό σεμινάριο γεωτεχνικής μηχανικής (1984:Χανιά) / ΤΕΕ - Τμ. Δυτικής Κρήτης
Λέξη-Κλειδί:Θεμελιώσεις
Φέρουσα Ικανότητα
Εδαφομηχανική
Γεωτεχνική
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο