Ρέθυμνο - Παλιά πόλη ανάπτυξη, σχεδιασμός και διατήρηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ρέθυμνο - Παλία Πόλη ανάπτυξη, σχεδιασμός και διατήρηση, ΤΕΕ - Τμ. Δυτ. Κρήτης
Κατηγορία Υλικού: Διημερίδα
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ρέθυμνο , 1985
Λέξη-Κλειδί:Προστασία Μνημείων
Συντήρηση Μνημείων
Διατηρητέα Κτίρια
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας

ΤΕΕ-Δυτικής Κρήτης - Βιβλιοθήκη Χανίων

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 536