Παραπομπή APA

Παρασκευάς Γ. (2006). Σταθεροποίηση / στερεοποίηση ελαιώδους ιλύος διυλιστηρίου: προσδιορισμός μηχανικής αντοχής. Ξάνθη.

Παραπομπή Chicago Style

Παρασκευάς Γ. Σταθεροποίηση / στερεοποίηση ελαιώδους ιλύος διυλιστηρίου: προσδιορισμός μηχανικής αντοχής. Ξάνθη, 2006.

Παραπομπή MLA

Παρασκευάς Γ. Σταθεροποίηση / στερεοποίηση ελαιώδους ιλύος διυλιστηρίου: προσδιορισμός μηχανικής αντοχής. Ξάνθη, 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.