Σταθεροποίηση / στερεοποίηση ελαιώδους ιλύος διυλιστηρίου προσδιορισμός μηχανικής αντοχής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παρασκευάς Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2006
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Φυσική περιγραφή:88σ. : πίν.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ. : σ. 82-83
Κωδικός DEWEY:628.42 - (Επικίνδυνα απόβλητα:Υγειονομική μηχανική)
620.112 - (Αντοχη υλικων)
DEWEY Γενικού θέματος:628 - (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ)