Σταθεροποίηση / στερεοποίηση ελαιώδους ιλύος διυλιστηρίου προσδιορισμός μηχανικής αντοχής

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Παρασκευάς Γ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΔΠΘ - Πολ.Σχ. - Τμ.Μηχ.Περιβάλλοντος
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Ξάνθη , 2006
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ