Επίλυση φορέων με Η/Υ-Θεμελιώσεις κτιρίων (1990 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Επίλυση φορέων με Η/Υ-Θεμελιώσεις κτιρίων, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1990
Λέξη-Κλειδί:Πάσσαλοι
Δομική Μηχανική
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Προσομοίωση
Θεμελιώσεις
Οπλισμένο Σκυρόδεμα
Κτίρια
Αντισεισμικός Κανονισμός
Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Σκυρόδεμα
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 286
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 3 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη