Ελληνική βιομηχανία (3ο : 2006 : Αθήνα) προς την οικονομία της γνώσης

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Ελληνική βιομηχανία προς την οικονομία της γνώσης, ΤΕΕ
Κατηγορία Υλικού: Συνέδριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 2008
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Επιχειρήσεις
Βιομηχανική Ανάπτυξη
Οικονομία
Ανταγωνιστικότητα
Παγκοσμιοποίηση
Οικονομία της Γνώσης
Επενδύσεις
Επιχειρηματικότητα
Ανάπτυξη
Μεταποιητικές Επιχειρήσεις
Γενική θεματική ενότητα:ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου στο Διαδίκτυο

Παρόμοια τεκμήρια