Οργάνωση και λειτουργία του προγράμματος του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. για την εξωνοσοκομειακή διαχείριση των επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σύψας Κώστας
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Νοσοκομειακά απόβλητα Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Νοσοκομειακά απόβλητα (2005 :Αθήνα) : Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον / / ΤΕΕ, ΕΣΔΚΝΑ, ΠΟΕ-ΟΤΑ, ΠΟΕΔΗΝ
Λέξη-Κλειδί:Νοσοκομειακά Απόβλητα
Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Αποτέφρωση
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2076

ΤΕΕ-Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας - Βιβλιοθήκη Λάρισας

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.7288 Ν