Η Ελλάς στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Κοντογεώργης Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι έλληνες μηχανικοί (Συνέδριο)
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 1977 1978
Πηγή:Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και οι έλληνες μηχανικοί (1978 : Αθήνα) ανακοινώσεις συνεδρίου / / ΤΕΕ . τ. Β΄
Τεχνικά Χρονικά : Μηνιαία Εκδοση ΤΕΕ , τεύχ. 9 ; Σεπτ. 1977 , σ. [40]- 42
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Συλλογικό όργανο ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Οικονομική Ανάπτυξη
Γενική θεματική ενότητα:ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο