Απόψεις για το υπόγειο υδατικό δυναμικό της Θεσσαλίας σε σχέση με τις ανάγκες και τα έργα εκτροπής του Αχελώου ποταμού

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τασιός Ν., Σαμπατακάκης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2005
Πηγή:Αχελώος: Η βέλτιστη διαχείριση (2005: Αθήνα) / / ΤΕΕ
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Υδατικοί Πόροι
Διαχείριση Υδατικών Πόρων
Υπόγεια Νερά
Εγγειοβελτιωτικά Εργα
Γενική θεματική ενότητα:ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Φυσική περιγραφή:4 σ.
DEWEY Γενικού θέματος:627 - (ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ)