Σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της λειτουργίας των λεωφορειακών γραμμών του Ο.Α.Σ.Θ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Έξαρχος Σωτήρης, Παληγιάννη Βαϊα
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Πολ. Σχ.- Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 2005
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ