Δίκτυα ευρυζωνικής πρόσβασης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Ηγουμενίδης Α.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής (2006 : Αθήνα ) / / ΤΕΕ, Ένωση Μηχανικών Επιστημόνων Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
Λέξη-Κλειδί:Τηλεφωνικά Δίκτυα
Internet
Οπτικές Ινες
Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
Γενική θεματική ενότητα:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2101.1