Παροχή καινοτόμων υπηρεσιών πολυμέσων με το βιντεοτηλέφωνο της Tellas "Εικόνες από το μέλλον"

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Colombo Vanni, Λούκος Γεώργιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Σύγχρονες τάσεις στις τηλεπικοινωνίες και τεχνολογίες αιχμής (2006 : Αθήνα ) / / ΤΕΕ, Ένωση Μηχανικών Επιστημόνων Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ
Λέξη-Κλειδί:Τηλεφωνικά Δίκτυα
Δίκτυα Ευρείας Ζώνης
Τηλέφωνο
Βίντεο
Πολυμέσα
Γενική θεματική ενότητα:ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Γραφείο Τεκμηρίωσης (Αθ.)

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 2101.2