Έυκαμπτα οδοστρώματα : Σύγχρονοι μέθοδοι υπολογισμού κατασκευής και συντήρησης (1993 : Θεσσαλονίκη)

Αποθηκεύτηκε σε:
Συλλογικό Έργο: Έυκαμπτα οδοστρώματα: Σύγχρονοι μέθοδοι υπολογισμού κατασκευής και συντήρησης, ΤΕΕ - Τμ. Κεντρ. Μακεδονίας, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο
Κατηγορία Υλικού: Σεμινάριο
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1993
Λέξη-Κλειδί:Οδοποιία
Αδρανή Υλικά
Ασφαλτικά Γαλακτώματα
Ασφαλτος
Ασφαλτομίγματα
Ολισθηρότητα
Οδοστρώματα
Συντήρηση Οδοστρωμάτων
Γενική θεματική ενότητα:ΟΔΟΠΟΙΙΑ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: Μ 570
Αντίγραφο 2 Στη βιβλιοθήκη
Αντίγραφο 1 Στη βιβλιοθήκη