Βασικές απαιτήσεις του κανονισμού τεχνολογίας χαλύβων (ΚΤΧ)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μουγιάκος Σαράντος Θ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - υλικό και μόρφωση
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος - υλικό και μόρφωση (2006 : Αθήνα) / / ΤΕΕ-Ελλην. Τμ. Σκυροδέματος
Λέξη-Κλειδί:Χάλυβας
Κανονισμός Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο