Παραπομπή APA

Πλατής Α. Δ. (2006). Συσχέτιση του δείκτη δευτερογενούς συμπίεσης (Ca) με το λόγο υπερφόρτισης του εδάφους.

Παραπομπή Chicago Style

Πλατής Α. Δ. Συσχέτιση του δείκτη δευτερογενούς συμπίεσης (Ca) με το λόγο υπερφόρτισης του εδάφους. 2006.

Παραπομπή MLA

Πλατής Α. Δ. Συσχέτιση του δείκτη δευτερογενούς συμπίεσης (Ca) με το λόγο υπερφόρτισης του εδάφους. 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.