Μελέτη της συμπιεστότητας σύνθετων γεωϋλικών (βραχώδη τεμάχη περιβαλλόμενα από εδαφικό γεωυλικό)

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσότσος Σ., Γραμματικόπουλος Ι., Μοδίτσης Π.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Λέξη-Κλειδί:Εδαφομηχανική
Πετρώματα
Σύνθετα Γεωυλικά
Εδάφη
Μηχανικές Ιδιότητες
Εργαστηριακές Δοκιμές
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο