Διεθνείς προδιαγραφές ελέγχου μολυντών από αυτοκίνητα Κύκλοι FTP, ECE κ.τ.λ.

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Σαμαράς Ζ.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΑΠΘ - Τμ. ΜΜ
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Θεσσαλονίκη , 1980
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΕ-ΚΜΑ Κεντρικής Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.7387 ΣΑΜ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη