Παραπομπή APA

Ζωτιάδης Βασίλης. (2006). Εδαφοτεχνική έρευνα με γεωχημικό έλεγχο ρύπανσης: εφαρμογή σε περιοχές οικιστικής ανάπτυξης.

Παραπομπή Chicago Style

Ζωτιάδης Βασίλης. Εδαφοτεχνική έρευνα με γεωχημικό έλεγχο ρύπανσης: εφαρμογή σε περιοχές οικιστικής ανάπτυξης. 2006.

Παραπομπή MLA

Ζωτιάδης Βασίλης. Εδαφοτεχνική έρευνα με γεωχημικό έλεγχο ρύπανσης: εφαρμογή σε περιοχές οικιστικής ανάπτυξης. 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.