Εδαφοτεχνική έρευνα με γεωχημικό έλεγχο ρύπανσης: εφαρμογή σε περιοχές οικιστικής ανάπτυξης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Ζωτιάδης Βασίλης, Κολλιός Αναστάσιος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings / / ΤΕΕ, ΕΕΕΕΘ . τ. 1
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Λέξη-Κλειδί:Εδαφολογική Ερευνα
Εδάφη
Ρύπανση Εδάφους
Γεωχημεία
Τοξικά Υλικά
Βελτίωση Εδάφους
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Συνεδρία 3: Εδαφος και περιβάλλον, περιβαλλοντικά έργα, υγειονομική ταφή απορριμάτων, γεωτεχνική μηχανική και μνημεία, γεωσυνθετικά = Environmental geotechnics, landfills, geotechnical engineering and monuments, geosynthetics
Φυσική περιγραφή:τ.1, σ.529-535 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ.: σ. 534-535
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)