Σύγκριση φασματοσκοπίας εκπομπής πλάσματος και ανάλυσης με νετρονική ενεργοποίηση για τον προσδιορισμό βαρέων μετάλλων σε αιωρούμενα σωματίδια της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Λιάλιος Αστέριος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Εργ. Ανόργανης & Αναλυτικής Χημείας
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1998
Θέματα:
Γεωγραφικό όνομα ως θέμα:
Γενική θεματική ενότητα:ΡΥΠΑΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 363.738 Λ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη