Ανακύκλωση πολυμερών με τη μέθοδο της επιλεκτικής διαλυτοποίησης και επανακαταβύθισης σε πιλοτική μονάδα

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Γιάνναρης Κωνσταντίνος, Ζωγράφος Βασίλειος, Ντάρας Νικόλαος
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: ΕΜΠ - Τμ. Χημικών Μηχανικών - Τομ. ΙΙ:Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Διεργασίων & Συστημάτων - Εργ. Θερμοδυναμικής & Φαινομένων Μεταφοράς
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1998
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 628.4458 Γ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη