Συμβολομετρία ραντάρ συνθετικού ανοίγματος

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριος συγγραφέας: Μασσίνας Βασίλης
Συλλογικό Έργο: ΕΜΠ - Τομ. Τοπογραφίας, Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου
Κατηγορία Υλικού: Διπλωματική Εργασία
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: Αθήνα , 1999
Θέματα:
Γενική θεματική ενότητα:ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ - ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΤΕΕ-ΤΕΠ - Βιβλιοθήκη ΤΕΕ (Αθήνα)

Ταξιθετικός Αριθμός: 621.3678 Μ
Αντίγραφο Στη βιβλιοθήκη