Παραπομπή APA

Γερόλυμος Νίκος. (2006). Η επίδραση των κεκλιμένων πασσάλων στην σεισμική απόκριση των κατασκευών: ιστορικά περιστατικά και αριθμητικές αναλύσεις.

Παραπομπή Chicago Style

Γερόλυμος Νίκος. Η επίδραση των κεκλιμένων πασσάλων στην σεισμική απόκριση των κατασκευών: ιστορικά περιστατικά και αριθμητικές αναλύσεις. 2006.

Παραπομπή MLA

Γερόλυμος Νίκος. Η επίδραση των κεκλιμένων πασσάλων στην σεισμική απόκριση των κατασκευών: ιστορικά περιστατικά και αριθμητικές αναλύσεις. 2006.

Πρόσοχή: Οι παραπομπές μπορεί να μην είναι 100% ακριβείς.