Προσεγγιστικές σχέσεις επίδρασης τοπογραφίας στη σεισμική εδαφική κίνηση

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Μπουκοβάλας Γεώργιος Δ., Παπαδημητρίου Α. Γ., Βασδέκης Σ., Βουρβαχάκης Θ., Δρανδάκης Ε., Σοφιανού Ι.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής Πρακτικά
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση συνεδρίου
Γλώσσα: Ελληνικά
Γλώσσα περίληψης: Ελληνικά
Αγγλικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Πανελλήνιο συνέδριο γεωτεχνικής και γεωπεριβαλλοντικής μηχανικής (5ο : 2006 : Ξάνθη) : Πρακτικά Proceedings . τ. 2
Λέξη-Κλειδί:Εδαφοδυναμική
Πρανή
Ευστάθεια Πρανών
Σεισμικές Δονήσεις
Μετακινήσεις
Σεισμική Απόκριση
Γενική θεματική ενότητα:ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Διαδίκτυο:Τα περιεχόμενα του συνεδρίου
Το πλήρες κείμενο
Περιγραφή τεκμηρίου:Συνεδρία 4: Εδαφομηχανική, γεωτεχνική σεισμική μηχανική, έδαφος και σεισμός, μικροζωνικές μελέτες = Soil dynamics, geotechnical earthquake engineering, microzonation studies
Φυσική περιγραφή:τ.2, σ.343-350 : πίν., σχ.
Βιβλιογραφία:Βιβλγρ: σ. 350
DEWEY Γενικού θέματος:624 - (ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)