Χρήση τεχνολογιών αιχμής για το σχεδιασμό, την ανάλυση και την κατασκευή ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων

Αποθηκεύτηκε σε:
Κύριοι συγγραφείς: Τσαντζαλής Σ., Δέρδας Χ., Αθανασόπουλος Ν., Δημόπουλος Κ., Κοτζακόλιος Αθανάσιος, Μαζαράκος Δημήτριος Ε., Μιχαλέλης, Σικουτρής Δημήτριος Ε., Κωστόπουλος Β.
Συγγραφή απο Οργανισμό/Αρχή: Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές
Κατηγορία Υλικού: Εισήγηση ημερίδας
Γλώσσα: Ελληνικά
Στοιχεία έκδοσης: 2006
Πηγή:Ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς στην Ελλάδα (2006 : Αθήνα) : Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές / / ΤΕΕ-ΕΕΕ ΗΜ, ΤΕΕ-ΕΕΕ Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας & Ηλεκτρονικών Ισχύος . τ. 2,
Λέξη-Κλειδί:Ηλεκτροκίνητα Αυτοκίνητα
Σχεδιασμός
Κατασκευές
Δομική Ανάλυση
Γενική θεματική ενότητα:ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Διαδίκτυο:Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας στο Διαδίκτυο